Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego (1)

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego (1).jpg
Tytuł Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego (1)
Rok wydania 1978
Miejsce wydania Warszawa, Kraków
Wydawca Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Liczba stron 576
Autor
Autor Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka i Ryszarda Kołodziejczyka

Informacje:

Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka i Ryszarda Kołodziejczyka

Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Miejsce i rok wydania: Warszawa, Kraków, 1978

Ilość stron: 576

Opis:

……………………………….

Spis treści:

Strona V • WSTĘP — FELIKS KIRYK RYSZARD KOŁODZ1EJCZYK

strona XIII • WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW

Środowisko geograficzne — Władysław Nowak

strona 1 • Budowa geologiczna

strona 3 • Pochodzenie rzeźby,

strona 5 • Klimat

strona 6 • Wody

strona 10 • Gleby

strona 11 • Roślinność

strona 14 • Świat zwierzęcy

strona 15 • Regiony fizycznogeograficzne

strona 19 • Zarys pradziejów — Bolesław Ginter

OKRES PRZEDROZBIOROWY

Zarys dziejów osadnictwa — Feliks Kiryk

strona 41 • Geograficzne podstawy osadnictwa

strona 45 • Sieć drożna

strona 47 • Przebieg akcji osadniczej

strona 47 • Uwagi ogólne

strona 49 • Chronologia osadnictwa

strona 49 • Okres pierwszy do 1320 roku

strona 60 • Okres drugi 1320—1423

strona 74 • Okres trzeci XV—XVIII wiek

strona 75 • Rozwój sieci parafialnej

strona 100 • Dobra monarsze

strona 108 • Dobra kościelne

strona 112 • Dobra rycerskie

strona 119 • Struktura społeczna i zawodowa ludności

Miasta regionu olkuskiego

strona 143 • WSTĘP — FELIKS KIRYK

Dzieje Olkusza do 1795 roku — Danuta Molenda

strona 147 • Uwagi wstępne

strona 143 • Olkusz średniowieczny od połowy XIII do połowy XV wieku

strona 148 • Powstanie Olkusza i nadanie mu praw miejskich w drugiej połowie XIII wieku

strona 160 • Rozwój przestrzenny i demograficzny średniowiecznego Olkusza

strona 175 • Rozwój gospodarczy miasta

strona 194 • Stosunki społeczne i administracyjne Struktura mieszkańców Olkusza i ustrój miasta

strona 212 • Rola średniowiecznego Olkusza w życiu gospodarczym, politycznym i kulturalnym Polski

strona 218 • Olkusz w okresie zahamowania rozwoju w końcu XV i w pierwszej połowie XVI wieku

strona 218 • Zmniejszenie się udziału olkuszan w zyskach z górnictwa i hutnictwa

strona 226 • Zahamowanie rozwoju miasta

strona 234 • Rozkwit miasta w drugiej połowie XVI i w pierwszej połowie XVII wieku

strona 234 • Rozwój górnictwa i hutnictwa w okresie sztolniowym

strona 251 • Zmiany w rozwoju przestrzennym i demograficznym Olkusza

strona 266 • Rzemiosło, handel, gospodarka miejska

strona 280 • Społeczeństwo, ustrój, kultura

strona 306 • Regres miasta w drugiej połowie XVII i upadek w pierwszej połowie XVIII wieku

strona 327 • Próby odnowy w epoce stanisławowskiej (1764—1795)

Pozostałe miasta regionu olkuskiego — Feliks Kiryk

strona 341 • Uwagi ogólne

strona 345 • Pilica

strona 361 • Skala

strona 371 • Sławków

strona 397 • Wolbrom

strona 413 • Żarnowiec

strona 431 • Szkolnictwo i stosunki kulturalne w okresie przedrozbiorowym — Feliks Kiryk

W OKRESIE ROZBIORÓW I NIEWOLI (1795—1918)

strona 461 • W dobie powstań narodowych — Ryszard Kolodziejczyk

strona 533 • Ziemia olkuska podczas rewolucji 1905—1907 roku — Ryszard Kolodziejczyk, Mieczysław Markowski

strona 545 • Olkuskie w przededniu I wojny światowej — Ryszard Kolodziejczyk, Mieczysław Markowski

strona 555 • Ziemia olkuska podczas I wojny światowej — Ryszard Kolodziejczyk, Mieczy­sław Markowski

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego