Janina Rasiewicz

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko  ???
Data i miejsce urodzenia ??? ???
???
Data i miejsce śmierci ???
???
Miejsce spoczynku ???
Zawód Lekarz

RASIEWICZ JANINA Z DOMU CZERNlEWSKA

Urodziła się 29 marca 1912 r. w Grodnie, maturę uzyskała w 1932 r., a dyplom lekarski na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w 1939 r. W tym samym roku wyszła za mąż za lekarza Wiesława Rasiewicza (późniejszego prof. Śląskiej Akademii Medycznej; zmarł w 1978 r.). Podczas okupacji pracowała w Wilnie, Rzeszy k. WIlna i Landwarowie, gdzie zorganizowała laboratoriwn. W 1945 r. repa1riuje się do Polski i pracuje w Warszawie w Szpitalu Kolejowym, a następnie w Wolskim do 1949 r., a od 1951 r. pracuje w Wojewódzkiej Poradni Przeciwgruźliczej w Szczecinie.. Od 1951 r. pracowała w I Klinice Chorób Wewnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu (u prof. J. Japy). Tu uzyskała specjalizację I i II stopnia z chorób wewnętrznych. W 1958 r., na drodze konkursu, objęła ordynaturę oddziału wewnętrznego w Szpitalu Miejskim nr 2 w Sosnowcu. Na tym stanowisku pracowała do 1976 r., a do 1988 r. pracowała w Poradni Rewnatologicznej Ośrodka Wawel w Sosnowcu. Ogłosiła 5 prac w piśminnictwie naukowym. Pod jej kierunkiem 6 lekarzy uzyskało I i II stopień specjalizacji, dwóch zostało ordynatorami. Była członkiem Komisji Zdrowia MRN w Sosnowcu przez dwie kadencj e oraz w Zarządzie Ligi Kobiet. Bardzo dobry i energiczny lekarz i człowiek, czuła na niedolę innych. Lubiana przez współpra- cowników i chorych. Wygłaszała referaty na zebraniach Sosnowiec- kiego Koła PIL, przez 7 lat członek Zarządu Koła, w tym przewodnicząca. W uznaniu zasług dekorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, srebrną odznaką Zasłużony w Rozwoju Woj. Katowickiego i Zasłużonemu PIL. Syn Jerzy - mgr inż. Zmarła po ciężkiej chorobie 24 marca 1988 r. Pochowana na cmentarzu prawosła- wnym (katoliczka) w Sosnowcu przy Al. Mireckiego.


Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego