Kazimierz Ignacy Sieradzki

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko  ???
Data urodzenia ??????
Data śmierci ???
Zawód Lekarz

SIERADZKI KAmUERZ IGNACY Urodził się 31 stycznia 1906 r. w Stawiszynie k. Kalisza. W Kaliszu ukończył Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w 1924 r. Jako 14-letni chłopiec w okresie wojny bolszewickiej brał udział w oddziałach samoobrony. Studia lekarskie ukoń- czył na Wydziale Lekarskim Uniwer- sytetu w Poznaniu. Staż podyplomowy odbył w szpitalu w Cieszynie, dokąd udał się ze świeżo poślubioną żoną Jadwigą z domu Konieczną. Po stażu podyplomowym rozpoczął pracę w Sanatorium Przeciwgruźliczym im. Józefa Piłsud- skiego na Kubalonce k. Istebnej. W maju 1939r. przeniósł się do Lagiszy k. Będzina (obecnie dziel- nica Będzina), gdzie rozpoczął pracę jako lekarz Ubezpieczalni Społecznej. W okresie okupacji niemieckiej wy- rzucony wraz z rodziną z dotych- czasowego mieszkania nadal prncował w Kasie Chorych oraz jako lekarz zakładowy na kopalni "Mars" w Łagiszy. Ponieważ był w całej gminie Łagisza jedynym polskim lekarzem (działał w tej gminie we wsi Samów także lekarz - volksdeutsch) oprócz niesienia pomocy lekarskiej ludności gminy wielokrotnie angażował się w akcje pomocy partyzantom, robotni- kom kopalni "Mars", a także wię- źniom utworzonego w Łagiszy pod- obozu oświęcimskiego (tzw. Haaga). Ten okres pracy dra K. Sieradzkiego był niezwykle trudny. Jako jeden praktycznie lekarz dla Polaków w całej gminie Łagisza niósł pomoc dzień i noc chorym w najszerszym tego słowa znaczeniu. Odbierał porody, wykony- wałtracheotomie u chorych na błonicę, leczył rannych itp. W związku z poma- ganiem robotnikom i więźniom był wielokrotnie przesłuchiwany przez Gestapo, a tuż przed wkroczeniem Rosjan zmuszony był się ukrywać w związku z zagrożeniem wywiezienia do Niemiec. Po zakończeniu wojny w 1947 r. dr KazirnieIŻ Sieradzki przeniósł się do Będzina, gdzie pracował jako lekarz rejonowy, a następnie do emerytury - jako kierownik Przycho- dni Obwodowej. Po przejściu w roku 1972 na emeryturę nadal pracował w rejonie aż do śmierci w dniu 3 marca 1979 r., która nastąpiła po kilkuna- stodniowej zaledwie chorobie. W Będzinie dr Kazimierz Sieradzki znany był jako lekarz-społecznik, niosący pomoc na każde wezwanie chorych. Odznaczony był Złotym Krzyżem Zasługi i odznaką Zasłużony Pracownik smżby Zdrowia. Prowadził także niezbyt rozległą praktykę prywatną posiadając jeden z pierwszych w Będzinie aparatów rentgenowskich. Pracował także jako lekarz szkolny oraz z pasją zajmował się problemami higieny opracowując na podstawie oceny istniejących w tym czasie w Będzinie dwóch browarów, temat higieny w browarnictwie. Był pasjonatem oraz znawcą historii i geografii oraz posiadał duży talent malarski. W Będzinie nadał mieszka jego żona Jadwiga. Syn Jacek jest profesorem medycyny i kierownikiem Kliniki na Uniwersytecie Jagielloń- skim w Krakowie. Opracował: syn JACEK SIERADZKI (prof. med.).


Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego