Kazimierz Latacz

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko  ???
Data urodzenia ??????
Data śmierci ???
Zawód Lekarz


LATACZ KAzIMIERZ


Urodził się 21 listopada 1926 r. w Niwce, pow. Będzin, w rodzinie robotniczej. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Niwce, dalszą naukę w Gimnazjum w Mysłowicach przerwa- ła II wojna światowa. Podczas okupa- cji pracował fizycznie w kopalniach Zagłębia Dąbrowskiego. Maturę uzy- skał w 1946 r. kończąc gimnazjum w Krakowie. Następnie podjął studia na Wydziale Matematyczno- Przyrodni- czymUniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, po zaliczeniu I roku przeniósł się do Wrocławia. Tam w Akademii Medycznej ukończył studia lekarskie uzyskując dyplom w 1955 r. Podczas studiów medycznych praco- wał w Pogotowiu Ratunkowym, staty- stował w chórze Operetki Wrocław- skiej, śpiewał, malował, grał na skrzyp- cach. Z tzw. nakazu pracy pracował w szpitalu w Wałbrzychu i Świdnicy, a następnie został asystentem Szpitala Miejskiego nr 4 w Sosnowcu (na Pekinie) na Oddziale Zakaźnym oraz przez kilkanaście lat jako lekarz Stacji Ratownictwa Górniczego w Sosno- wcu. Po zbUlZeniu Szpitala Miej skiego nr 4 został asystentem (w niepehlym wymiarze) Oddziału Pu1munologi- cznego Szpitala Miejskiego nr 2 w Sosnowcu. Zmarł, nękany ciężkimi schorze- maml.

OpracowałA. DĄBROWIAK.


Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego