Zbigniew Stefan Paderewski

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko  ???
Data urodzenia ??????
Data śmierci ???
Zawód Lekarz

PADEREWSKI ZBIGNIEW STEFAN Urodził się 3 marca 1864 r. w Lublinie, zmarł 25 maja 1925 r. w Warszawie. Gimnazjum ukończył w Warszawie w 1.884 r. Studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Egzamin dyplomowy i stopień doktora medycyny uzyskał w 1890 r. cW roku 1899 przybył do Czeladzi, gdzie objął stanowisko lekarza naczelnego kopalni Towarzystwa Górniczo-Hutniczego "Saturn". Był działaczem społecznym i partyjnym Ligi Narodowej, a później Stronnictwa Demokratyczno- Narodowego. W 1905 r. był jednym z organizatorów, a następnie kiero- wników Narodowego Związku Robo- tniczego w Zagłębiu Dąbrowskim. W 1906 r. wybrano go posłem do I Dumy Państwowej z guberni piotrkowskiej. W Dumie był członkiem komisji opracowującej projekt uchwały o zgromadzeniach. Po rozwiązaniu Dumy w 1906 r. powrócił do kraju i ostatecznie osiedlił się i pracował w Warszawie, pełniąc wiele funkcji społecznych i partyjnych. W latach 1907-1911 był dyrektorem Instytutu Higieny Dziecięcej im. barona de Lenvala. W 1907 r. wybrany do Komitetu Centralnego Ligi Naro- dowej. WIatach 1911-1912byłasysten- tern 'szpitala przy ul. Złotej w War- szawie. W 1918 r. był referentem Wydziału Szpitalnictwa Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy. Zmarł w Warszawie, pochowany na cmentarzu Bródnowskim.

Opracował E. KOCOT. Źródła: życiorys podany przez JERZEGO J. ThEJA.

Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego