Zygmunt Siekierski

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko  ???
Data urodzenia ??????
Data śmierci ???
Zawód Lekarz

SIEKIERSKI ZYGMUNT Lek. med. Urodził się 28 maja 1928 r. w Sosnowcu. Maturę uzyskał w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego w Sosnowcu w roku 1950. Studia medyczne rozpoczął w Brnie (Czechosłowacja), a kontynu- ował w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 1955 r., po otrzy- maniu absolutorium w tej uczelni, podjął pracę jako felczer w jednostce woj skowej w Chorzowie. Ostatecznie

studia 'ukończył i dyplom uzyskał w Śląskiej Akademii Medycznej wroku 1960. Staż odbywał w szpitalu w Sosnowcu, tu również podjął pracę na oddziale chirurgicznym Szpitala Miej- skiego nr 2, zajmując sięjednocześnie anestezjologią. W 1971 r. uzyskał I stopień specjalizacji w anestezjologii i reanimacji. Objął równocześnie kierownictwo działu anestezjologii tego szpitala. Od 1974 r., poza pracą w szpitalu, peh1ił dyŻUIy w karetce "R" Zespołu Opieki Doraźnej w Sosnowcu. Zmarł po ciężkiej i nieule- czalnej chorobie 14 lipca 1995 r. Żonaty - żona Stanisława, dwóch synów.

Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego